Menu
NOVOSTI

Angažiraj znanstvenicu – međunarodna baza podataka znanstvenica

500 znanstvenica je neprofitna organizacija koja je, u namjeri da istakne znanstvenice i poveća njihov broj u odborima, lansirala Angažiraj znanstvenicu (Request a Woman Scientist) – međunarodnu internetsku bazu podataka znanstvenica. Baza podataka je osnovana 2016. godine, a dosad je više od 9000 žena prijavljeno u ovoj bazi.

Izvor:

https://500womenscientists.org/request-a-scientist