Menu
ŽIVOTNI STIL

16 dana aktivizma povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Danas cijeli svijet obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, poseban događaj čiji je cilj borba protiv ove pošasti kojoj definitivno nije mjesto u 21. stoljeću.
Povodom toga se održavaju posebne akcije. Jedna od njih je i kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja.
Zato danas s vama dijelimo poziv iz Sofije, Nacionalne kampanje za osnaživanje žena:

pozivamo Vas da nam se pridružite u obilježavanju 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja,  koji je dio međunarodne kampanje u koju smo se i mi uključile. Započinje 25. studenog na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama,  a traje do 10. prosinca to jest do obilježavanja Dana ljudskih prava.

Globalna pandemija nasilja prema ženama i djevojkama, kao i nasilja u obitelji, u 2020. godini eskalirali su pojavom globalne pandemije bolesti COVID-19. Pandemija koronavirusa intenzivirala je neke od ključnih rizičnih faktora za nasilje kao što su nezaposlenost, zatvaranje škola, ekonomska nesigurnost i nestašica hrane te je uslijed lockdown-a i mjera socijalne izolacije zamijećen alarmantan porast fizičkih, psihičkih, seksualnih i ekonomskih oblika nasilja u obitelji. Nadalje, ograničena fizička mobilnost, odsutnost javnog prijevoza te privremena nedostupnost specijaliziranih službi podrške poput utočišta i centara za pomoć, otežali su žrtvama nasilja prijavljivanje nasilja, kao i pristup prvoj pomoći, psiho-socijalnoj brizi, pravnoj pomoći i socijalnoj zaštiti.

I zato u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, konstantno bombardirani negativnim vijestima i nesigurnošću, želimo osnažiti, podržati i učiniti nešto pozitivno i poticajno za nas kao društvo u cjelini.

Želimo da nam kažete što možemo učiniti i time vam pomoći da se osjećate snažno i sretno.

Svaka od nas se u nekom trenutku osjetila nesigurno i svaka od nas zna kako taj osjećaj djeluje na samopouzdanje i sliku o sebi.

Zato želimo da nam kažeš/pokažeš što ženama treba kako bi se osjećale osnaženo, sretno i sigurno u društvu koje   ih okružuje?

Recite nam što vas najviše smeta. Da li je to: nejednakost u plaćama, premalo žena zastupljenih na položajima na kojima se odlučuje, seksualno uznemiravanje, dobacivanje, osjećaj nesigurnosti kada ste same na ulici, briga za starije i djecu, nejednaka briga za kućanstvo, stereotipi o ženama,  niska porodiljna naknada, mogućnost da ste žrtva nasilja samo što ste žena..ovo su samo neki od primjera , a mi želimo čuti Vas. S kojim oblikom ste se susrele i što bi se trebalo promijeniti da do toga više ne dolazi.

Uključiti se možete na način da nam pošaljete svoju poruku (fotografija, video, natpis, ilustracija) bilo koji način na koji možete podržati ovu temu i pridonijeti da osnažimo sebe i druge  žene oko nas.

Promjena počinje od nas, od pojedinca koji odluči nešto napraviti, a mi vas molimo da to napravite za sebe, za prijateljice, susjede, sve žene i muškarce,  pokažite da vam je stalo da se vaš glas čuje i uključite se u našu akciju.

 Molimo Vas da nam pošaljete Vaše uratke do 1.12 kako bismo sve lijepo uklopile i unaprijed se zahvaljujemo na sudjelovanju! 

 Jer sve smo #jačanegoštmislis!