Menu
MENOPAUZA

Istraživanje | Kako smjenski rad utječe na menopauzu

Nije tajna da rad u netradicionalnim smjenama može narušiti način života i navike spavanja. Također je poznato da rad u smjenama negativno utječe na zdravlje radnika. Nova studija sugerira da također može odgoditi početak prirodne menopauze, vjerojatno zbog poremećaja u cirkadijalnim ritmovima. Rezultati studije objavljeni su online u Menopause, časopisu The North American Menopause Society (NAMS), izvještava Science Daily.

Rad u smjenama u svijetu se povećao posljednjih godina, a procjenjuje se da 20% ekonomski aktivnog stanovništva u Sjevernoj Americi i Europi radi neku vrstu netradicionalnih ili izmjeničnih smjena. Iako je rad u smjenama postao ekonomska potreba za praćenje povećane potražnje za robom i uslugama, nije bez zdravstvenih rizika.

Prethodne studije povezivale su rad u smjenama s povećanim rizikom od koronarnih događaja, pri čemu je najveći rizik povezan s noćnim smjenama. Drugi povezani zdravstveni problemi uključuju peptički ulkus, dijabetes tipa 2 i karcinome poput karcinoma prostate, debelog crijeva i dojke.

Iako su prijašnje studije pokazale različite štetne zdravstvene učinke smjenskog rada na zaposlene odrasle osobe, bilo je malo istraživanja o učinku smjenskog rada na sredovječne i starije odrasle osobe. Dob u prirodnoj menopauzi je zabrinjavajuća za sredovječne i starije žene, jer i rana ili kasna menopauza može biti značajan pokazatelj rizika za kasniji morbiditet i smrtnost. Faktori kao što su pušenje i socioekonomski status ranije su identificirani kao snažno povezani s varijacijama u dobi u prirodnoj menopauzi.

Istraživači su pretpostavili da je čimbenik koji može utjecati na dob u menopauzi rad u smjenama, budući da su prethodne studije sugerirale mogući učinak poremećaja cirkadijalnog ritma na ovulaciju i plodnost.

Osim toga, dokumentirano je da pretjerano izlaganje umjetnom svjetlu tijekom mračnih sati uzrokuje supresiju melatonina što, zauzvrat, dovodi do poremećaja aktivnosti jajnika. Do danas je malo dokumentirano o odnosu između smjenskog rada i dobi u prirodnoj menopauzi.

Ova nova studija, temeljena na sekundarnim analizama podataka o gotovo 3700 žena u predmenopauzi, imala je za cilj istražiti povezanost između izloženosti smjenskom radu i varijacija u dobi u prirodnoj menopauzi kod odraslih kanadskih radnika. Na temelju rezultata studije, pokazala se značajna povezanost između rotirajućih smjena i odgođenog početka menopauze. Istraživači nagađaju da bi poremećeni cirkadijalni ritmovi mogli igrati ulogu, iako je potrebno daljnje istraživanje.

Rezultati studije objavljeni su u članku “Povezanost između izloženosti smjenskom radu i varijacija u dobi u prirodnoj menopauzi među odraslim kanadskim radnicima: rezultati Kanadske longitudinalne studije o starenju (CLSA)“.

“Ova studija pokazuje potencijalni utjecaj cirkadijalne regulacije na dob u prirodnoj menopauzi, pri čemu je trenutni rad u smjenama povezan s kasnijom dobi u menopauzi i trenutni rad u noćnoj smjeni povezan s ranijom dobi u menopauzi.

Jesu li te razlike u dobi u menopauzi izravno povezane s promjenama  cirkadijalnog ritma na temeljnu hipotalamsku regulaciju ili zbog drugih sociodemografskih čimbenika kao što su kronični stres, ekonomska nesigurnost ili zlouporaba supstanci zahtijeva daljnje proučavanje”, kaže dr. Stephanie Faubion, medicinska direktorica NAMS-a.

Izvor: Science Daily