Menu
MENOPAUZA / VEZE

Najvažniji savjet za naše muževe, dečke, partnere

Promjene koje nam se događaju u perimenopauzi i menopauzi su zaista previše za bilo koga, pa tako i za nas. Čak i najsigurnija žena na svijetu počinje sumnjati u svoje „ja“ te se ponaša u potpunosti drugačije. Ovo može izgledati sasvim iracionalno pasivnom promatraču, ali je i uistinu zastrašujuće nama koje to osobno proživljavamo.

Žena koja je živjela za svoju karijeru odjednom je u potpunosti napusti, a ona koja se usredotočila na obitelj i odgajanje djece odjednom želi sve svoje snage uložiti u poslovne sfere života.

Neminovno će se dogoditi potpuni poremećaj dobre stare rutine, što teško pada partnerima koji su se u potpunosti navikli na nas onakve kakve smo do sada bile.

I zato, dragi partneri, pomozite nam tako što ćete nam se prilagođavati u raznim situacijama. Nismo odjednom neka druga osoba već istražujemo drugačiji dio naše osobnosti. „Nikada prije nisi…“ – ne morate se truditi, znamo to i same. Prihvatite da su se neke stvari promijenile te da će se te promjene jedno vrijeme tu zadržati i molimo vas, ostanite mirni – lakše će nam biti ako je barem jedna osoba u našem krugu staložena.

Foto: Pexels

Za više informacija o menopauzi naručite naš 
Rokovnik i vodič kroz menopauzu